Setup Menus in Admin Panel

Når du trykker på pil opad – sæt rotationsstil til op og ned – peg i retning 0 – gå 10 trin

X